hansvanemmerik

Strategie vraagt om veel communicatie!

Het hoger management bepaalt de strategie, maar voert deze niet uit. Hoger management stuurt op de uitvoering. Uitvoering gebeurt door de medewerkers. Onderzoek van Kaplan laat zien dat 90 – 95% van de medewerkers de strategie van de organisatie niet kent. Wanneer medewerkers de strategie niet kennen, hoe kunnen ze het dan uitvoeren? Communicatie over de strategie is cruciaal! Lees meer …

Strategie gaat om focus!

Hoger management staat aan de lat voor realisatie van de strategie. Volgens de theorie althans. In de praktijk blijkt echter dat 85% van het hoger management minder dan één uur per maand besteedt aan de strategie. Minder dan één uur! Hoe kan hoger management dan tijdig bijsturen en de strategie actueel houden?

Ander probleem is dat 95% van de medewerkers niet weet wat de strategie van de organisatie is! Hoe kunnen medewerkers een wezenlijke bijdrage leveren als zij niet weten wat de strategie is?

Wat helpt hierbij? De strategiekaart!

Lees meer …